Zasady serwera musbo.pl

Poniżej znajdziesz zasady dotyczące naszego serwera§1 - Postanowienia ogólne

§1.1 - Gracz logując się na serwer akceptuje regulamin i oświadcza, że dołoży wszelkich starań by go przestrzegać.

§1.2 - Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z odpowiedzialności za popełnione czyny.

§1.3 - Administracja ma prawo ukarać gracza za czyn nieuwzględniony w regulaminie który negatywnie wpływa lub może wpłynąć na serwer.

§1.4 - Należy mieć na uwadze fakt, że niektórzy gracze mogą mieć złe intencje - mogą Ciebie zabić, oszukać, okraść itp. W takim przypadku musisz wiedzieć, że w obowiązach administracji nie leży karanie graczy z takimi intencjami.


§2 - Administracja

§2.1 - Administrator nie musi podawać powodu dlaczego gracz jest sprawdzany.

§2.2 - Administracja ma prawo przejrzeć wszystkie pliki związane z Minecraft oraz te, które mogą zawierać potencjalne cheaty [niedozwolone modyfikacje] bez zgody gracza.

§2.3 - Administracja ma prawo poprosić gracza w każdej chwili o udostępnienie ss'ów oraz folderów/plików które mogą zawierać potencjalne cheaty. Gracz jest zobowiązany do wykonania czynności.

§2.4 - Administracja nieuczestnicząca w rozgrywce nie ingeruje w rozgrywkę na serwerze.

§2.5 - Administracja nie sprzedaje i nie rozdaje przedmiotów.

§2.6 - Administracja nie odpowiada za szkody poniesione na koncie w skutek kradzieży konta.

§2.7 - Administracja ma prawo wymagać od graczy zainstalowania programów: Discord (może być w wersji przeglądarkowej), 7-zip, AnyDesk i Process Hacker w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji.


§3 - Gracze

§3.1 - Zakazane jest używanie CheatClientów (np. Huzuni, Nodus, Resilience, itp.) - ban 20 dni.

§3.2 - Dozwolone modyfikacje: ReisMinimap oraz Optifine + Shadery. (ew. inne mniej ułatwiające gre modyfikacje).

§3.3 - Używanie wzpomagacza widoczności takiego jak xray grozi banem (20 dni).

§3.4 - Używanie błędów grozi banem, każdy błąd trzeba niezwłocznie zgłosić do administracji serwera.

§3.5 - Niezastosowanie się do polecenia oraz brak współpracy z administracją grozi banem do 15 dni.

§3.6 - Zakazane jest tworzenie multikont, za tworzenie multikont grozi ban pernmanentny.

§3.7 - Zakaz udostępniania konta innej osobie, takie konto może zostać permanentnie zbanowane.

§3.8 - Używanie obraźliwych i wulgarnych pseudonimów na serwerze grozi banem na zawsze.

§3.9 - Współpraca z cheaterem grozi banem na 10 dni, każdy cheater powinien być niezwłocznie zgłoszony administracji serwera.

§3.10 - Wylogowanie się podczas sprawdzania skutkuje banem na 30 dni.

§3.11 - Przyznanie się do niedozwolonych modyfikacji podczas sprawdzania skraca bana o 5 dni.

§3.12 - Zakaz szerzenia błednych / nieprawdziwych informacji na temat serwera.

§3.13 - Za sprzedawanie dóbr serwera w sposób perfidny, czyli tworzenie dedykowanych serwerów Discord i prowadzenie live-streamów których głównym celem jest sprzedaż, grozi ban permanentny.

§3.14 - Oszukiwanie i/lub wprowadzanie administracji w błąd może skutkować banem permanentnym.

§3.15 - Gracz ma obowiązek mieć włączony czat, w przeciwnym wypadku może zostać zbanowany z powodu braku odzewu podczas sprawdzania w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji.


§4 - Chat

§4.1 - Obraza graczy / administracji / serwera / rodziny graczy lub administracji grozi mutem lub banem.

§4.2 - Spamowanie / floodowanie na chacie / helpopie grozi mutem lub banem.

§4.3 - Reklamowanie innych serwerów / stron internetowych / filmów / treści pornograficznych grozi mutem lub banem.

§4.4 - Udostępnianie danych osobowych i prywatnych (nazwiska, numery telefonów, zdjęcia, Facebooki itp.) grozi mutem lub banem.

§4.5 - Zakaz ogłaszania ofert niezwiązanych z grą Minecraft na czacie globalnym.

§4.6 - Zakaz przekręcania nicków administracji i szydzenia z niej.

§4.7 - Udostępnianie adresów IP graczy grozi banem.

§4.8 - Jakiekolwiek groźby skierowane w kierunku graczy/administracji mogą być karane banem.


§5 - Prawa autorskie

§5.1 - Zezwalamy na publikację materiałów przedstawiających warstwę wizualną serwisu pod warunkiem, że w filmie nie pojawiają się treści łamiące regulamin serwisu, bądź prezentowane materiały nie promują, czy zachęcają do łamania regulaminu serwisu.